Schoolcommissie

Aan onze school is een schoolcommissie verbonden. Deze groep vormt een brug tussen ouders en school. Tegelijkertijd heeft de schoolcommissie een adviesfunctie richting de schoolleiding en het bestuur.

ontdekking (32)

Over de volgende zaken kan vanuit de schoolcommissie gevraagd of ongevraagd advies worden gegeven:

  • het financieel beleid op schoolniveau.
  • het personeelsbeleid op schoolniveau;
  • het aannemen van leerlingen;
  • de organisatie;
  • het onderwijs;
  • de identiteit van de school;

Jaarlijks wordt er, richting ouders en leerlingen, verslag uitgebracht over de werkzaamheden van de schoolcommissie.

Missie en visie

Op onze school heerst er een goede sfeer en is er een open klimaat. We hechten veel waarde aan een goede relatie met de kinderen.

Het team

De Ontdekking heeft een hecht, gemĂȘleerd team dat met hart en ziel onderwijs voor de kinderen verzorgt. Als team vinden we het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan.