Schooltijden

De Ontdekking heeft een continurooster. De kinderen gaan van 8.30 tot 14.30 uur naar school en op woensdag tot 12.15 uur. De groepen 1 t/m 4 zijn op vrijdag om 12.00 uur uit.

StudioHeartbeat_DeOntdekking-26

Van 12.00 tot 12.30 uur eten, drinken en pauzeren alle kinderen op school. Na de pauze begint het lesprogramma voor de middag.

  • Maandag 8.30 - 14.30 uur
  • Dinsdag 8.30 - 14.30 uur
  • Woensdag 8.30 - 12.15 uur
  • Donderdag 8.30 - 14.30 uur
  • Vrijdag 8.30 - 14.30 uur

  • Groep 1-2 vrijdagochtend om de week les
  • Groep 1-4 vrijdagmiddag vrij

Missie en visie

Op onze school heerst er een goede sfeer en is er een open klimaat. We hechten veel waarde aan een goede relatie met de kinderen.

Het team

De Ontdekking heeft een hecht, gemĂȘleerd team dat met hart en ziel onderwijs voor de kinderen verzorgt. Als team vinden we het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan.