Een goede plek voor je kind

Basisschool De Ontdekking is een betrokken dorpsschool in Hei- en Boeicop. Wij heten je van harte welkom en vertellen je graag alles over onze school en wat ons bijzonder maakt.

StudioHeartbeat_DeOntdekking-22

De Ontdekking is een protestants-christelijke basisschool met ongeveer 80 kinderen. Iedereen die onze identiteit respecteert, is van harte welkom.

We zitten in een prachtig schoolgebouw, fraai gelegen aan de rand van het dorp, met veel ruimte, faciliteiten en mogelijkheden. De school heeft ruime lokalen en een gezellig leerplein. Buiten is er veel speelruimte, een mooie natuurbelevingstuin en een buitenlesplaats. Verder maken we gebruik van de sporthal en het naastgelegen voetbalveld.

Gemoedelijke sfeer

De school is kleinschalig en iedereen kent elkaar. Dit komt de gemoedelijke, rustige sfeer op school ten goede. Kinderen voelen zich veilig en vertrouwd en gaan met veel plezier naar school. Ze krijgen les in een combinatiegroep, waarbij twee leerjaren bij elkaar in de klas zitten.

Goed modern onderwijs

Op basisschool De Ontdekking hechten we veel waarde aan goed taal- en rekenonderwijs. We hebben aandacht voor persoonlijke groei en ontwikkeling en sluiten met ons onderwijs aan op het niveau van het kind. Daarbij maken we gebruik van moderne leermiddelen en methodes.

Onderzoekend en bewegend leren

Kinderen zijn van nature nieuwsgierige onderzoekers. Ze volgen hun interesse en leren door te doen en te bewegen en door zelf te ontdekken. Op De Ontdekking leren kinderen creatieve oplossingen te zoeken voor eigen leervragen. Deze vaardigheden zijn van groot belang in de toekomstige samenleving.

StudioHeartbeat_DeOntdekking-33

Engels vanaf groep 1

Engels is een wereldtaal waarmee we ons overal verstaanbaar kunnen maken. Het is dus van belang dat onze kinderen Engels herkennen, begrijpen en kunnen toepassen. We geven daarom vanaf groep 1 Engels en werken met een vakleerkracht voor de Engelse taal.

Missie en visie

Op onze school heerst er een goede sfeer en is er een open klimaat. We hechten veel waarde aan een goede relatie met de kinderen.

Het team

De Ontdekking heeft een hecht, gemĂȘleerd team dat met hart en ziel onderwijs voor de kinderen verzorgt. Als team vinden we het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan.