Onderwijs in de onderbouw

In groep 1 en 2 leren de kleuters vooral door te spelen, ervaren en bewegen. Met ons onderwijs sluiten wij daarop aan. Er wordt een onderwijssituatie gecreëerd waarin kinderen worden uitgedaagd en gestimuleerd om zich steeds verder te ontwikkelen. Kleuters spelen veel buiten op het plein, in de natuurtuin, in de klas en in het speellokaal.

StudioHeartbeat_DeOntdekking-17

Spelen is leren

Albert Einstein zei: “Spelen is de hoogste vorm van onderzoek.” Spelen heeft invloed op het intellectuele vlak, het sociale vlak, het motorische vlak en het emotionele vlak. Door spelen ontdekt het kind de wereld om zich heen. Kinderen spelen in de hoeken of met ontwikkelingsmateriaal uit de kasten. Ze kunnen een keuze voor een activiteit maken op het kiesbord.

Inspirerende thema’s

Kleuters leren aan de hand van thema’s, die aansluiten bij hun interesse en belevingswereld. Denk aan de wasmachine, de hond of de voordeur. Praktische handelingen spelen we na, zoals het bezorgen van een brief door de brievenbus in de voordeur. De activiteiten in de klas sluiten zo veel mogelijk aan bij het thema. In een circuitvorm werken de kinderen aan verschillende activiteiten bij het thema, zoals een taal- of rekenkring, een werkles en werken met ontwikkelingsmateriaal en spelen in de themahoek. De themahoeken worden zoveel mogelijk door de kinderen ontworpen. In de werkplaats maken ze zelf spullen die ze gebruiken, zoals een voordeur met huisnummer, speeltje voor de hond of een wasmachine van karton. De kinderen maken zelf de keuze in welke hoek zij willen spelen.

Ontwikkeling

Tijdens een thema zijn doelen vastgesteld waar een aantal weken aandacht aan wordt geschonken. Deze doelen hebben betrekking op getalbegrip, letters, sociaal-emotionele ontwikkeling of spel. Door te observeren bekijken we of de kinderen de doelen behaald hebben. Als kinderen nog extra oefening nodig hebben, kan het kind langer aan dit doel werken. Kinderen die al wat meer aankunnen, geven we een doel dat extra uitdagend is.

Engels vanaf groep 1

Vanaf groep 1 krijgen de kinderen spelenderwijs Engels aangeboden door een vakleerkracht. Met liedjes, plaatjes en spelletjes wordt op een speelse manier de eerste basis gelegd. Belangrijk voor later!

Missie en visie

Op onze school heerst er een goede sfeer en is er een open klimaat. We hechten veel waarde aan een goede relatie met de kinderen.

Het team

De Ontdekking heeft een hecht, gemêleerd team dat met hart en ziel onderwijs voor de kinderen verzorgt. Als team vinden we het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan.