Samen met ouders

Op De Ontdekking proberen we zo goed mogelijk te kijken naar wat een kind nodig heeft. Wij vinden een goede samenwerking en communicatie met ouders daarom erg belangrijk. Er heerst een gemoedelijke sfeer, waardoor kinderen en ouders zich al snel thuis voelen en de lijntjes met leerkrachten kort zijn.

StudioHeartbeat_DeOntdekking-54

Parro en ouderportaal Parnassys

We informeren ouders over belangrijke gebeurtenissen op school en over de ontwikkeling van hun kind(eren). Via Parro ontvang je berichten, foto’s en nieuwsbrieven van school en kun je berichten sturen naar de leerkracht. Het ouderportaal van Parnassys geeft onderwijsinhoudelijke informatie over je kind.

Contactmomenten

Aan het begin van het schooljaar is er een inloopmoment. Dan kunnen de kinderen de klas, leerboeken en methodes aan hun ouders laten zien. Daarnaast organiseren wij ook een startgesprek en drie keer per jaar een 10-minutengesprek. Tijdens deze gesprekken gaan de leerkrachten in op de ontwikkeling van je kind en is er natuurlijk gelegenheid om vragen te stellen. Vanaf groep 5 mogen de kinderen bij de gesprekken aanwezig zijn. Daarnaast is het altijd mogelijk om op initiatief van de ouders of leerkracht een extra gesprek in te plannen. Ook organiseren we gezellige kijkmomenten. Zo ervaar je hoe de schooldag van je kind eruitziet.

Missie en visie

Op onze school heerst er een goede sfeer en is er een open klimaat. We hechten veel waarde aan een goede relatie met de kinderen.

Het team

De Ontdekking heeft een hecht, gemêleerd team dat met hart en ziel onderwijs voor de kinderen verzorgt. Als team vinden we het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan.