Ontdekkend en bewegend leren

Samenwerken wordt in de maatschappij steeds meer gevraagd. Daar spelen we op in met ons onderwijs. Gedurende de hele dag werken leerlingen regelmatig samen, veelal op het leerplein. Hier wordt op verschillende manieren geleerd en samengewerkt.

StudioHeartbeat_DeOntdekking-40

Leren en ontdekken

Voor wereldoriëntatie werken we in groep 5 t/m 8 met de digitale methode Faqta en worden de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie geïntegreerd aangeboden. De methode verrast de kinderen en laat ze ontdekken, doen en verdiepen. Thema’s zijn hierin leidend. Denk aan ‘reis door de ruimte’, ‘landen’, ‘weer en klimaat’ of ‘gezond eten’. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen, waardoor ze gemakkelijk verbanden leggen tussen de vakken en geïnteresseerd blijven. In de groepen 1 t/m 4 werken we ook thematisch en plannen de leerkrachten zelf het thema in en zorgen dat de themahoeken hierop aansluiten.

Ontdek-lab wetenschap & techniek

Het Ontdek-lab is een leeromgeving voor kinderen van groep 5 t/m 8 waarin zij ontdekkend leren met de focus op wetenschap & techniek. Het aanbod en de materialen inspireren de kinderen; het stimuleert om te gaan ontdekken en onderzoeken, en daarmee successen te ervaren.

Bewegend leren

Op school combineren we bewegen en leren. We vinden bewegen een belangrijk onderdeel van het leren. Bewegen is goed voor de gezondheid, maar heeft ook een positief effect op de leerprestaties. Op De Ontdekking zetten we bewegend leren op verschillende manieren in:

  • We leren kinderen iets op een bewegende manier. Denk aan hinkelend optellen, taalspelletjes in estafettevorm, of tafels automatiseren tijdens het stuiten van een bal. Dit doen we bij voorkeur buiten.
  • We wisselen het pure leren af met korte beweegpauzes. Dus even springen, rennen of dansen tussendoor, om de concentratie te verhogen en daarna weer fris aan de slag te gaan.

Natuurbeleeftuin

Achter de school is een mooie natuurbeleeftuin aangelegd met verschillende speeltoestellen. Een plek waar kinderen heerlijk kunnen spelen. Deze tuin heeft een waterdrinkplaats en een buitenlesplaats. De tuin zorgt ook voor mogelijkheden om de natuur te ontdekken, door in de tuin te werken of op onderzoek uit te gaan naar de levende natuur.

Leren in en om de school

Onze school heeft een mooi gebouw met veel faciliteiten. We zetten dit schoolgebouw zo functioneel mogelijk in voor ons onderwijs. De klaslokalen, waar leerlingen in combinatiegroepen bij elkaar zitten, zijn ruim opgezet. De leerlingen kunnen daar in alle rust leren en werken, maar het lokaal biedt ook ruimte om samen te werken en te ontdekken. Daarnaast maken we ook gebruik van het leerplein in de hal, het schoolplein, het sportveld, de gymzaal en de natuurbelevingstuin.

Ook gaan we soms op excursie, of op visite bij ouderen in het dorp, doen we een speurtocht in de wijk, of bezoeken we een restaurant, winkel of museum.

Missie en visie

Op onze school heerst er een goede sfeer en is er een open klimaat. We hechten veel waarde aan een goede relatie met de kinderen.

Het team

De Ontdekking heeft een hecht, gemêleerd team dat met hart en ziel onderwijs voor de kinderen verzorgt. Als team vinden we het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan.