Met plezier naar school

Op onze school heerst een goede sfeer en er is een open klimaat. We hechten veel waarde aan een goede relatie met de kinderen. Vanuit een veilige en vertrouwde basis kunnen de kinderen zo optimaal mogelijk ontdekken, leren en zich ontwikkelen. We zijn een kleine school waar iedereen zich thuis voelt en kinderen met plezier naartoe gaan.

StudioHeartbeat_DeOntdekking-28

Bij ons op school is iedereen belangrijk, ieder kind draagt bij op zijn of haar manier. Door de gemoedelijke sfeer en het veilige pedagogisch klimaat kan elk kind zichzelf zijn en zich op een unieke manier ontwikkelen. We willen de kinderen leren wie ze zijn ten opzichte van de ander. De Bijbel gebruiken we hierbij als basis.

Kleinschalig

Doordat we een kleine dorpsschool zijn kennen kinderen, leerkrachten en ouders elkaar. Daardoor is de drempel laag om met een vraag bij de leerkracht binnen te stappen. De groepen zijn klein, waardoor er veel aandacht is voor ieder kind, maar ook voor de groepsvorming.

Sociale vaardigheden

We maken gebruik van de methode Kwink. Deze methode is gericht op de sociaal-emotionele vorming. Met elkaar leren we meer over ieders kwaliteiten en talenten. Samen trainen we de sociale vaardigheden van de leerlingen en we geven aan hoe je om kunt gaan met bijvoorbeeld pesten, conflictsituaties en de invloed van je eigen gedrag op een ander.

Methode Kwink

Kwink is onze onlinemethode voor sociaal-emotioneel leren voor groep 1 t/m 8. Kwink vernieuwt ieder jaar de lessen en is altijd actueel. Met behulp van deze methode leren kinderen belangrijke lessen voor het leven. We oefenen hiermee de sociaal-emotionele vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep belangrijk. Een groep waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en waarin verstorend gedrag als pesten niet voorkomt.

ontdekking (52)

Kwink…

  • werkt met vijf bewezen gedragscompetenties.
  • verhoogt de leeropbrengsten.
  • zorgt voor een sociaal veilige groep.
  • kent een groepsbrede, preventieve aanpak.
  • voorkomt verstorend gedrag en pesten.

Missie en visie

Op onze school heerst er een goede sfeer en is er een open klimaat. We hechten veel waarde aan een goede relatie met de kinderen.

Het team

De Ontdekking heeft een hecht, gemêleerd team dat met hart en ziel onderwijs voor de kinderen verzorgt. Als team vinden we het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan.