Missie en visie

Op onze school heerst er een goede sfeer en is er een open klimaat. We hechten veel waarde aan een goede relatie met de kinderen. Vanuit een veilige en vertrouwde basis kunnen de kinderen zo optimaal mogelijk leren en zich ontwikkelen.

StudioHeartbeat_DeOntdekking-6

We geven de kinderen de ruimte om de wereld om hen heen te ontdekken, waarbij we gebruikmaken van de 21ste-eeuwse vaardigheden. Op deze manier bereiden we kinderen zo goed mogelijk voor op het leven in de samenleving van nu en de toekomst!

Kernwaarden

Ontdekken
We laten kinderen hun eigen sterke eigenschappen en talenten ontdekken en die van een ander. We leren ze de wereld om hen heen te verkennen via het thematisch werken. Ze doen nieuwe vaardigheden op in het Ontdeklab en leren over de natuur in onze eigen belevingstuin.

Ontwikkelen
We investeren in goed taal- en rekenonderwijs, eigentijdse lesmaterialen, een goede zorgstructuur en geven veel persoonlijke aandacht, zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Verbinden
We laten kinderen samenwerken op het leerplein voor een sterke onderlinge band en bouwen aan een goede relatie tussen de school, de kinderen, de ouders en het dorp.

Bewegen
We hebben ruimte in en rondom het gebouw om leren en bewegen te verbinden en stimuleren gezond gedrag en een gezonde leefstijl bij kinderen.

Vertrouwen
We willen dat kinderen geloven in zichzelf en vol zelfvertrouwen in het leven staan, we willen een open christelijke school zijn, waar iedereen welkom is en zich welkom voelt.

Missie en visie

Op onze school heerst er een goede sfeer en is er een open klimaat. We hechten veel waarde aan een goede relatie met de kinderen.

Het team

De Ontdekking heeft een hecht, gemĂȘleerd team dat met hart en ziel onderwijs voor de kinderen verzorgt. Als team vinden we het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan.