Goed modern onderwijs

Op De Ontdekking hechten we veel waarde aan goed taal- en rekenonderwijs. We hebben aandacht voor persoonlijke groei en ontwikkeling en sluiten met ons onderwijs aan op het niveau van het kind. Daarbij maken we gebruik van moderne leermiddelen en methodes.

StudioHeartbeat_DeOntdekking-73

Rekenen, taal, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen vormen de basis van ons onderwijs. We vinden het belangrijk dat ieder kind zich optimaal ontwikkelt. Daar zet het team zich met grote deskundigheid en betrokkenheid voor in.

Goede begeleiding

Doordat de groepen klein zijn, hebben we oog voor wat ieder kind nodig heeft. Onze onderwijsassistenten en remedial teacher bieden waar nodig extra ondersteuning. Kinderen die bepaalde lesstof lastig vinden, krijgen extra begeleiding, maar dat geldt ook voor kinderen die de lesstof goed beheersen en extra uitdaging nodig hebben.

Aanbod op niveau

Als kinderen gemotiveerd zijn om te leren, dan krijgen ze meer voor elkaar. We bereiken dit door goede instructies te geven en de lesstof op verschillende niveaus aan te bieden. Differentiatie is vanzelfsprekend in de groep, zowel bij de instructie als bij het aanbod. Kinderen die de lesstof beheersen, mogen zelfstandig verder en bieden we extra uitdaging. Kinderen die het lastig vinden, krijgen extra instructie en begeleiding.

Als kinderen behoefte hebben aan nog meer uitdaging, dan kunnen ze terecht in de Dolfijngroep.

Digitaal

Door met digitale methodes te werken kunnen we nog beter aansluiten bij het niveau van het kind. Het werken met deze software heeft een aantal voordelen. Zo zien de kinderen meteen of hun gegeven antwoord goed of fout is en krijgen ze de kans zich te verbeteren. De leerkracht zit dicht op het leerproces van kinderen en kan direct hulp bieden als dat nodig is.

We werken met moderne leermiddelen; zo is er in ieder lokaal een digibord en werken leerlingen geregeld met hun eigen laptop (op eigen niveau). Om goed te leren omgaan met digitale media geven we de leerlingen lessen in mediawijsheid.

Samenwerken

Samenwerken wordt in de maatschappij steeds meer gevraagd. Daar spelen we op in met ons onderwijs. Gedurende de hele dag werken leerlingen regelmatig samen, veelal op het leerplein. Hier wordt op verschillende manieren geleerd en samengewerkt.

Missie en visie

Op onze school heerst er een goede sfeer en is er een open klimaat. We hechten veel waarde aan een goede relatie met de kinderen.

Het team

De Ontdekking heeft een hecht, gemĂȘleerd team dat met hart en ziel onderwijs voor de kinderen verzorgt. Als team vinden we het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan.