Onze identiteit

De Ontdekking is een open protestants-christelijke basisschool, waar iedereen die onze identiteit respecteert welkom is. Ieder kind is uniek en we hebben respect voor elkaar. De Bijbel gebruiken we hierbij als uitgangspunt.

StudioHeartbeat_DeOntdekking-3

We willen kinderen laten ontdekken wat van waarde is in het leven en gaan daarover met hen in gesprek. We hopen dat ze van daaruit zullen leven, nu en later. Daarbij hebben we ook oog voor andere culturen en godsdiensten.

Kind op Maandag

Kind op Maandag is onze methode voor godsdienstonderwijs. We vertellen de kinderen verhalen uit de Bijbel en gaan daar met hen over in gesprek om samen te ontdekken wat de diepere bedoeling is, en hoe we dit toe kunnen passen in ons leven. We zingen, bidden en vieren samen de christelijke feestdagen. Op bid- en dankdag organiseren we samen met de hervormde gemeente in het dorp een schoolkerkdienst.

Missie en visie

Op onze school heerst er een goede sfeer en is er een open klimaat. We hechten veel waarde aan een goede relatie met de kinderen.

Het team

De Ontdekking heeft een hecht, gemĂȘleerd team dat met hart en ziel onderwijs voor de kinderen verzorgt. Als team vinden we het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan.